توانا طبیعی

کارخانه فست فود کراساندرا سانانتسن رشد می کند

در ویدیوی امروز، ما در مورد چگونگی رشد Plant Crossandra نگاه می کنیم. ما به دو وصیت گیاهی نگاه می کنیم - Sundance Crossandra که گل های نارنجی و گیاه فیرکریکر را تولید می کند که گل های قرمز را تولید می کند. برخی از گونه ها، به ویژه Crossandra infundibuliformis، برای گل های رنگارنگ آنها کشت می شوند.

گل هایی مانند Sundance Crossandra و Firecracker Crossandra باغ خود را با رنگ های زیبا روشن می کنند!

کتاب های مرتبط

بیشترین مطلب خوانده شده